Kanka nedir?

Kanka kelimesi "Kan Kardeş" teriminden doğmuştur. Kan kelimesinin tamamı ve Kardeş kelimesininde "Ka" hecesinden oluşmaktadır. Son yıllarda "Kanka" kelimesi "Kanki" şeklindede kullanılmaktadırkanka

Kanka demek kendisine bir arkadaştan daha yakın tıpkı bir kardeş gibi olmak demektir. Yedikleri, içtikleri, eğlenceleri, üzüntüleri bir olan kişiler demektir. Günümüzdeyse kelime iyice laçkalaşmış artık kişilere her arkadaşına kanka hatta kanki diye seslenmeye başlamışlardır.

--Reklam--